Järnforan MTB

Arbetet pågår för fullt med att röja, klippa, GPS mäta mm. Vi har som målsättning att samtliga sträckor skall finnas som GPS filer under vecka 24. Det är bara 41 och 28 km som får ny sträckning. Bl a kommer delar av Stenbergsleden ingå. Enklare delen på 28 km, något mer utmanande på 41 km.

Graninge-Alliansen