från 1930 talet

Nyheter Järnforan

Järnforan MTB

Arbetet pågår för fullt med att röja, klippa, GPS mäta mm. Vi har som målsättning att samtliga sträckor skall finnas som GPS filer under vecka 24. Det är bara 41 och 28 km som får ny sträckning. Bl a kommer delar av Stenbergsleden ingå. Enklare delen på 28 km, något mer utmanande på 41 km.

Graninge-Alliansen

Regler för Järnforan klassiker

Järnforan blir varvlopp 2024

Pga utbyggnad av vindkraft tvingas vi ändra 2024 års Järnfora till ett varvlopp. Vi jobbar för att kunna återta ordinarie sträcka 2025. Nya spårdragningen inbjuder till fin skidåkning i naturskön terräng.

Nya klassiker genomförda

Leif Lidblom långa klassikern och Pär Bondeson lilla klassikern

Run for Ukraine

För att stödja Ukraina har Graninge-Alliansen inlett ett samarbete med Sollefteå Integrationsförening.

Annons Run for Ukraine

Sugen på att göra en klassiker